Bli trainee prosjektmedarbeider i Campus Nord-Troms

Nord Troms er en region som består de seks kommunene Lyngen, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, Skjervøy og Nordreisa. Du blir sett, godt mottatt, og du har gode muligheter for karriereklatring i Nord-Troms. Vi ser etter deg som er en engasjert og målrettet arbeidstaker, en god medarbeider og nettverksbygger, godt kjent med utviklingsarbeid, og villig til å lære og utvikle deg i takt med Campus Nord-Troms.

Om arbeidsgiver

Campus Nord-Troms (CNT) AS ble etablert i 2021 og er i drivende utvikling med visjonen «Kompetanse som utviklingskraft». Målet for CNT er å være motor, megler og møteplass for kompetanseutvikling i Nord-Troms.

CNT skal videreutvikle den desentraliserte modellen som Nord-Troms studiesenter har vært bygget på, med studiebibliotekene som møteplass i den enkelte kommune. Dette skal foregå gjennom et eget utviklingsprosjekt som vil løpe i 3 år. Utviklingsprosjektet har som overordnet mål å «etablere en distribuert modell for kompetanse- og forskningsbasert utvikling i distriktsregion»

Vi er på jakt etter en prosjektmedarbeider som er engasjert og motivert for å være med på videreutviklingen av studiebibliotekene. Studiebibliotekene er avgjørende i modellen for distribuert høyere utdanning med særlig fokus på å være student i desentralisert og fleksible studier. Nøkkelfaktorer i utviklingsprosjektets er at det tilrettelegges for at studentene kan studere i sin hjemkommune, da trivsel for studentene må vektlegges. Målet er å skape lokale møteplasser for studentene, for å tilby arena for kunnskapsdeling og kompetanseheving i fellesskap. Videre må de ansatte fortsette sin utvikling mot vertskap for fagbibliotek slik at de kan støtte studenter gjennom blant annet faglitteratur og databaser.

Målet er at vi sammen med kommunene kan tilby; bibliotek, studieplasser, møteplasser for studenter, mulighet for arrangementer og felles deltakelse for flere i nettarrangement under samme tak.

Sentrale arbeidsoppgaver som skal gjennomføres (i samarbeid med prosjektleder):

 • Bakgrunnsinformasjon, prosessplanlegging og ressursplanlegging
 • Opprette status for alle de seks studiebibliotekene
 • Være pådriver for behovskartlegging for endringer av lokaler og utstyr i kommunene
 • Opprette plan for kursing av bibliotekansatte
 • Opprette plan for- og avtaler for gjennomføring av «kaffeuniversitet»
 • Kommunikasjonsstrategi og markedsføringsplan for studiebibliotekene
 • Sikre og teste at bibliotekene har nødvendige fasiliteter i henhold til behov
 • Gjennomføre «prøve- kaffeuniversitet» – evaluere – integrere i ordinær drift

Vi søker deg som har

 • Relevant høyere utdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap, og digital kommunikasjon
 • Evne til å jobbe strukturert med utvikling av faglige kompetansemiljø
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å jobbe strukturert og er faglig engasjert
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr

 • Tilgang på et av Norges råeste traineeprogram, Trainee Arena Nord-Troms – med faglig og sosialt innhold, flotte opplevelser og studietur til Brüssel!
 • En spennende prosjektmedarbeiderstilling
 • Gode personlige utviklingsmuligheter
 • Et inkluderende og spenstig arbeidsmiljø med hele Nord-Troms som arbeidsfelt
 • Tilgang på regionale fagmiljø og nettverk
 • Lønn etter avtale

Omfang og varighet:100% stilling i perioden august 2022- august 2023
Kontorsted:Vi har flotte lokaler på Halti i Nordreisa
Kontaktperson:Berit Fjellberg, daglig leder Campus Nord-Troms, tlf: 97 56 73 66
Søknadsfrist:20. april 2022

www.campusnt.no

  Send søknad