TRAINEER 2020 / 2021

– Stine D. Kallestad –

Bedrift: Halti Næringshage

Utdanning: Master i bærekraftig forretningsvirksomhet

– Ingeborg Bekkavik –

Bedrift: Nord-Troms VGS

Utdanning: Bachelor i Fiskeri og Hvabruksvitenskap

– Sigrun P. Eriksen –

Bedrift: Halti Næringshage

Utdanning: Bachelor i Fiskeri og Hvabruksvitenskap