TRAINEER 2020 / 2021

TRAINEEKULL 2020 / 2021

– Stine D. Kallestad –

Bedrift: Halti Næringshage

Utdanning: Master i bærekraftig forretningsvirksomhet

Jobber som prosjektleder i Halti Næringshage.

– Ingeborg Bekkavik –

Bedrift: Nord-Troms VGS

Utdanning: Bachelor i Fiskeri og Havbruksvitenskap

Jobber som akvakulturlærer ved Nord-Troms VGS.

– Sigrun P. Eriksen –

Bedrift: Arnøy Laks

Utdanning: Bachelor i Fiskeri og Havbruksvitenskap

Jobber som biologisk controller hos Arnøy Laks.