Trainee rensefisk

Lerøy Aurora AS er et havbruksselskap som disponerer 26 konsesjoner for produksjon av atlantisk laks og ørret i Troms og Finnmark inkludert 1 visningskonsesjon på Skjervøy. Selskapet er selvforsynt med smolt gjennom det heleide datterselskapet Laksefjord AS, og med rensefisken rognkjeks gjennom Senja Akvakultursenter AS. Lerøy Aurora AS driver eget slakteri, foredling og emballasjeproduksjon på Skjervøy og er datterselskap av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA (https://www.leroyseafood.com/no/). Hovedkontoret er i Tromsø.

Trainee rensefisk – 1 års engasjement

Storsjarmøren Rognkjeks har som oppgave å regulere bestanden av lakselus ved våre anlegg på en bærekraftig måte. Vi er i en fase der vi vil gjøre driften av rensefisk enda mer bærekraftig. Vi vil lære mer om beiting og effekt. Vi vil og videreutvikle flere av våre driftsløsninger for rensefisk. Vi søker deg som har en brennende interesse for å sammen med oss lære mer om dette spennende fagområdet, og som er klar for å bidra med nysgjerrighet, stort engasjement og pågangsmot.

Trainee vil jobbe tett med vårt rensefisk-team og ha nært samarbeid med fiskehelse og våre lokaliteter. Du vil få muligheten til å bidra til utvikling innen området rensefisk, og jobbe med og lære av høyt kompetente kollegaer. Du vil få en god balanse mellom praktisk feltarbeid og administrative oppgaver.  Nærmeste leder er Regionleder Øst. Kontorsted er primært i Nord-Troms men stillingen vil innebære ett vidt arbeidsfelt i hele Troms og Finnmark fylke.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for fremtidens rensefisk
 • FOU og innovasjon innen området rensefisk
 • Utvikling av velferd for rensefisk
 • Intern kommunikasjon om rensefisk i selskapet
 • Bistå i feltarbeid
 • Analytisk og statistisk arbeid
 • Dokumentasjon i interne systemer

Ønsket personlige egenskaper

 • Nysgjerrig og engasjert
 • Selvgående
 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • God relasjonsbygger
 • Analytisk og løsningsorientert
 • Praktisk anlagt

Ferdigheter

 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter innen IT
 • Beherske norsk som arbeidsspråk

Kompetansekrav

Fagbrev, bachelor eller master innen en eller flere av de relevante fagområdene: Akvakultur, biologi, havbruk, fiskeri. Må ha førerkort klasse B

 Søknadsfrist: 21. mars 2021

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Jan Børre Johansen, Regionleder Lerøy Aurora:
Tlf: 913 52 553
E-post: jan@leroyaurora.no

Søk i dag!

Send søknad med CV og ev. attester til e-post: trainee@arenanordtroms.no

Send søknad med CV og ev. attester til e-post:

trainee@arenanordtroms.no