Trainee Regnskapsmedarbeider

ARNØY i Troms er en naturperle med gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, både i fjellet og til sjøs. Samtidig som man kan bo og leve nært naturen, er det kort reisetid til tettstedene Skjervøy og Storslett.

ARNØY LAKS AS er et lokalt eid havbruksselskap på Lauksletta i Skjervøy kommune. Bedriften har fire oppdrettskonsesjoner, en årlig produksjon av om lag 5000 tonn laks, og omsetter med dette for om lag kr 300 mill. pr. år. Bedriften har i tillegg datterselskapene Elvevoll Settefisk AS og Arnøy Laks Slakteri AS, og er med dette integrert fra settefisk til slakteri. Datterselskapet Arnøy Laks Slakteri AS er en moderne slakteribedrift med stor automasjonsgrad. Anlegget har en produksjonskapasitet på 30.000 tonn i året og har utstrakt slakting også for andre havbruksaktører. På grunn av nye kontrakter og økt produksjon, søker vi etter: Trainee Regnskapsmedarbeider.

Regnskapsmedarbeiderens arbeidsoppgaver vil være:

 • Oppfølging av regnskapsrutiner
 • Medansvar for fakturabehandling, bilagsregistrering og øvrige rutiner
 • Bistå med avstemming, periodiske rapporter og annet regnskapsarbeid
 • Delta i lønns- og personalarbeid

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Regnskapsfaglig utdanning på minimum bachelornivå, men relevant erfaring kan veie opp for utdanning
 • Evner å arbeide selvstendig og fokusert, du har en strukturert tilnærming til oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilt, du er opptatt av å se muligheter og ikke problemer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Behersker norsk som arbeidsspråk

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb i et komplett havbruksselskap
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Bedriften kan være behjelpelig med bolig på Lauksletta

Omfang og varighet:

August 2021 – august 2022. Stillingen tenkes etablert på permanent basis og riktig person kan forvente fast ansettelse etter endt trainee-periode.

Arbeidssted: Arnøya

Søknadsfrist: 21. mars 2021

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Søk i dag!

Send søknad med CV og ev. attester til e-post: trainee@arenanordtroms.no

Send søknad med CV og ev. attester til e-post:

trainee@arenanordtroms.no