Trainee Prosjektmedarbeider

Nord-Troms er en region med 6 kommuner som sammen jobber for å utvikle og etablere Campus Nord-Troms. Målet er å øke kompetansenivået og konkurranseevnen i regionen.

Campus Nord-Troms skal koordinere ulike kompetanseutviklings- og rekrutteringstiltak og organiseres i tre avdelinger: 1) høyere utdanning og kurs, 2) forskning og utvikling og 3) campus ung.

Trainee Prosjektmedarbeider skal i hovedsak arbeide med Campus Ung. Campus Ung skal utvikle modeller for rekrutterings- og kompetanseaktiviteter rettet mot unge voksne i alderen 19 – 35 år. Dette er i første fase organisert som et prosjekt for å utvikle og teste ut ulike modeller og aktiviteter før etableringsfase.

Campus Ung bygger på erfaring og kunnskap fra RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms. Nord-Troms regionen har sett betydningen av å satse på ungdommer over 20 år. Forankring, kontinuitet og god innsats fra både ungdommer og voksne har ført til økt medvirkning, lokal samfunnsutvikling og har skapt en god modell for regionalt samarbeid.

Vil du være med å gjøre Nord-Troms til en attraktiv region for unge i alderen 19-35 år?

Nedenfor er et av tiltakene som tidligere har blitt testet ut: reklamefilm for å tiltrekke unge gründere til Nord-Troms.

Prosjekt Campus Ung har følgende faser:

 • Kartlegge
  • Ideer og inspirasjon fra lignende satsninger
  • Behov og ønsker unge i alderen 19 – 35 år har mtp rekruttering og kompetansetilbud; hva skal til for at mennesker i alderen 19-35 år vil flytte til Nord-Troms? Hva er viktige trivselsfaktorer for de som bor eller ønsker å bosette seg i Nord-Troms?
 • Forankring og innspill
 • Interessentanalyse
 • Workshops og innspillsmøter
 • Utvikle modell og aktiviteter
 • Teste ut ulike aktiviteter (for eksempel digital rekrutteringskonferanse, etablere nettverk/råd for å gi unge et talerør, holde workshops m.m.)
 • Søke samarbeid med aktuelle parter
 • Presentere forslag til modell(er) for hva Campus Ung bør inneholde

Arbeidsoppgaver:

 • Kjøre workshop/prosesser/innspillsmøter for å kartlegge behov og mulige løsninger
 • Arrangere/teste ut ulike rekrutterings- og kompetanseaktiviteter; både fysiske og digitale
 • Nettverksbygging
 • Skrivebordsarbeid; innhente, bearbeide, strukturere og presentere informasjon
 • Formidling og kommunikasjon fra prosjektet
 • Rapporteringsarbeid

Den rette kandidaten kan få stor frihet til å utforme innhold og aktiviteter selv.

Vi søker deg som har:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen prosjektledelse, samfunnsfag, økonomi, prosessledelse eller innovasjon/entreprenørskap
 • God forståelse for utviklingsarbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Gode samarbeidsevner og samtidig kan arbeide selvstendig
 • Førerkort klasse B
 • Behersker norsk som arbeidsspråk

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med stort utviklingspotensial
 • Inkluderende og spenstig arbeidsmiljø med hele Nord-Troms som arbeidsfelt
 • Tilgang på regionale fagmiljø og nettverk innen natur, kultur og næring
 • Tilgang til Nord-Norge råeste traineeprogram, Trainee Arena Nord-Troms, med faglig og sosialt innhold samt studietur til Brüssel
 • Lønn etter avtale

Omfang og varighet:

August 2021 – august 2022.

Kontorsted:

Halti i Nordreisa

Søknadsfrist: 21. mars 2021

Kontaktperson:

Berit Fjellberg, Nord-Troms Regionråd DA

E-post: Berit.fjellberg@ntroms.no

Tlf: 97 56 73 66

Søk i dag!

Send søknad med CV og ev. attester til e-post: trainee@arenanordtroms.no

Send søknad med CV og ev. attester til e-post:

trainee@arenanordtroms.no