Er du nyutdannet og på jakt etter en spennende start på karrieren? Lerøy Aurora er nå på jakt etter deg som være med å formidle, implementere og forankre vårt forretningssystem – Lerøy Way.

Lerøy Way (LW) er våre prinsipper for hvordan vi forbedrer oss sammen som et selskap – One Lerøy. LW er utviklet fra egne erfaringer, kombinert med påviste forbedringsmetoder fra andre vellykkede selskaper i verden. LW er bygget på prinsippene til LEAN som handler om forbedring og effektivisering gjennom ulike verktøy.

Vi søker nå etter Lerøy Way trainee for prosessanlegget til Lerøy Aurora AS.

Lerøy Way trainee er en viktig støttefunksjon for prosessanlegget og skal være produksjonsenhetens ekspert på Lerøys forretningssystem Lerøy Way (LW), og de metoder, verktøy og prinsipper som inngår i dette systemet.

Stillingen skal bidra til at lokal organisasjon utvikler en kultur for målbar, strukturert og kontinuerlig forbedring, slik at vi som konsern jobber sammen for å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetsmat.

Stillingen som Lerøy Way trainee på prosessanlegget til Lerøy Aurora AS er 1 års engasjement. Kontorsted er Skjervøy i Nord-Troms.

Stillingens innhold:

 • Lede implementeringsfasen av Lerøy Way i selskapet, og bidra til at systemet utvikler seg i organisasjonen etter implementeringsfasen er over
 • Styre porteføljen av forbedringsprosjekter
 • Fasilitere forbedringsteam, forbedringsprosjekter og workshoper
 • Gi opplæring og støtte til organisasjonen i Lerøy Way og tilhørende verktøy
 • Gjennomføre Lerøy Way revisjoner
 • Delta i produksjonsenhetens ledergruppe, og skal delta i ledermøter
 • Ha tett dialog med Lerøy Way office


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på bachelor-/masternivå, fortrinnsvis innen prosjekt-/endringsledelse, logistikk, økonomi, digitalisering, eller tilsvarende
 • Gode IT-kunnskaper
 • Beherske norsk og engelsk godt, muntlig og skriftlig
 • Kunnskap om Lean og god verdikjedeforståelse er en fordel
 • Kjennskap til produksjonsarbeid innen havbruk/industri er en fordel
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper:

 • Du kan vise til kvaliteter som er i henhold til Lerøys verdier, med fokus på å være samarbeidsvillig, positiv, presis, ha evne til å lære raskt og kommunisere godt
 • Fleksibel, ansvarsfull og selvgående
 • Gode analytiske evner og god tallforståelse
 • Systematisk og strukturert
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Ha en målorientert- og strukturert tilnærming
 • Være endringsvillig og lete etter nye løsninger
 • Presis og effektiv i arbeidshverdagen og leveranser


Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med stort utviklingspotensial
  • Opplæring og tett oppfølging innenfor det område du jobber med
  • En kanonstart på karrieren hos Norges største sjømateksportør
  • Stor variasjon i arbeidsoppgaver
  • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • Store muligheter for å bli kjent med et spennende næringsliv i utvikling

I tillegg får du ta del i et av Norges råeste traineeprogram – Trainee Arena Nord-Troms. Programmet gir deg en unik anledning til å få en kanonstart på din karriere, samtidig som du får:

 • Faglig program skreddersydd for traineer
  • Bli del av gode faglige og sosiale nettverk
  • Oppleve regionen Nord-Troms gjennom ulike aktiviteter som: topptur, hvalsafari, speedfriending, hundesledetur, e.l.
  • Studietur til Brüssel


Om bedriften
Lerøy Aurora AS er et havbruksselskap som disponerer 26 konsesjoner for produksjon av atlantisk laks og ørret i Troms og Finnmark inkludert 1 visningskonsesjon på Skjervøy. Selskapet er selvforsynt med smolt gjennom det heleide datterselskapet Laksefjord AS, og med rensefisken rognkjeks gjennom Senja Akvakultursenter AS. Lerøy Aurora AS driver eget slakteri, foredling og emballasjeproduksjon på Skjervøy og er datterselskap av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA (www.lsg. no). Hovedkontoret er i Tromsø.


Søknadsfrist: 03. april

Kontaktperson:
Ragna Rein Gustavsen,
HR-medarbeider
ragna@leroyaurora.no
Tlf 975 666 26