Region
Nord-Troms

Nord-Troms er en region i Troms og Finnmark fylke som består av seks kommuner: Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa. Regionen er på 9 368 kvm, har ca. 16 000 innbyggere totalt og regionssenteret er Storslett i Nordreisa. Det er høy verdiskaping i regionen, spesielt innenfor havbruk, reiseliv, industri og primærnæring.

Nord-Troms har mye for enhver smak: spektakulær natur, varme og inkluderende mennesker, et levende kulturliv og en interessant historie.

I tillegg ligger Nord-Troms i den såkalte tiltakssonen, noe som innebærer økonomiske fordeler som:

  • Nedskriving av gjeld i Lånekassen
  • Lavere skatt på alminnelig inntekt
  • Lavere trinnskatt (3. trinn)
  • Ekstra fradrag på skatten
  • Bortfall av forbruksavgift på strøm
  • Bortfall av mva. på strøm

Beregn selv hvordan fordelene påvirker deg på Nord-Norge kalkulatoren.

Bedrifter som er med i traineeprogrammet:

Nord-Troms
videregående skole

Hovedvegen 2, storslett