Er du interessert i samspillet mellom læring og digital teknologi? Vil du bidra med kreative løsninger for å engasjere, utfordre og motivere videregående elever?

Søk nå!


Nord-Troms Videregående skole skal nå digitalisere våre utdanningstilbud for å gi elevene et mer spennende og lærerike utdanningsløp. 

Vi trenger deg med kunnskap innen XR-teknologi (AR, VR, MR) og andre digitale læringsverktøy, og som ønsker å bidra til å skape grunnlag for livslang læring for våre elever.

Det blir en slags prosjektlederstilling hvor du vil jobbe med å:

·  Utvikle nye modeller for opplæring og undervisning som innbefatter XR-teknologi i samarbeid med lærere og andre medarbeidere

·  Kartlegge digitale læringsressurser innenfor skole, opplæring og næringsliv

·  Kompetansebygging og erfaringsdeling med andre utdanningsinstitusjoner og næringslivet

·  Bidra med å tilrettelegge for digital kunnskapsutvikling i skolen

Vi tror du

·  Er (snart) nyutdannet med bachelor- eller mastergrad innen et eller flere av fagområdene: digital læringsdesign, pedagogikk, IKT/informatikk, XR-teknologi, eller liknende

·  Interesserer deg for eXtended Reality (XR) – Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) og Mixed Reality (MR)

·  Har forståelse for hvordan teknologi, læring og organisasjon gjensidig påvirker hverandre

·  Liker å jobbe kreativt

·  Løsningsorientert og selvgående

Som trainee ved Nord-Troms videregående skole får du prøve deg i varierte arbeidsoppgaver, og du får muligheten til å være med å forme stillingen etter din kompetanse.

For mer informasjon om stillingen, kontakt gjerne:

Avdelingsleder tekniske yrkesfag, Øyvind Evanger på telefon 917 89 548 eller epost oyvind.evanger@tffk.no

Søknadsfrist: Snarest – vi kontakter kandidater fortløpende! Og senest 26. mars

Søk nå!


Om arbeidsgiver

Nord-Troms videregående skole er en offentlig videregående skole i Troms. Skolen har stor faglig bredde gjennom sju utdanningsprogram: Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Naturbruk, Teknologi- og industrifag og Studiespesialisering. I tillegg til at de har tatt i bruk Vekslingsmodellen og Bedriftsmodellen. Begge modellene bygger på et samarbeid mellom lokale bedrifter og skolen, slik at elevene/lærlingene får mulighet til å tre tidlig inn i arbeidslivet samtidig som de tar en relevant utdanning.

Nord-Troms videregående skole er svært opptatt av å tilby gode utdanningstilbud, som gjenspeiler det regionale næringslivet og den stadige utviklingen det er i. Har du lyst å bidra til at dagens ungdom får de beste forutsetningene for å tre inn i et næringsliv i vekst? Send oss en søknad i dag!