Søk nå!


Hos oss får du utvikle deg og bidra i et tverrfaglig og positivt arbeidsmiljø. Er du klar for nye utfordringer – i en naturperle 70 grader nord?

Etat for næring, utvikling og teknisk (NUT) består av ca 19 årsverk, inkludert teknisk drift og renhold. Etaten forestår forvaltning innen plan, bygg, utmark, miljø, landbruk og næringssaker, samt drift av kommunale bygg og anlegg. Etaten har et godt faglig og sosialt miljø.

Vi søker nå etter en oppmåler – 100% stilling. Traineestillingen har varighet på ett år, det er muligheter for fast ansettelse etter endt program.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som har høgskoleutdanning med eiendoms- og landmålingsfag – geomatikk.

Vi ønsker også at du ser verdien i – og bidrar til – omdømmebygging og synliggjøring av kommunen gjennom ulike kanaler.

Du er samarbeidsorientert, evner å motivere, bygge nettverk og trives i en utadrettet rolle. Du kan arbeide strategisk og langsiktig. Du evner også å arbeide strukturert og målrettet.

Hovedoppgaver:

 • Oppmålingsforretninger etter Matrikkelloven
 • Annet geodatarelatert arbeid på enheten
 • Bistå andre enheter med geodatakompetanse
 • Kontakt med grunneiere og andre parter

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre eiendomsoppmåling etter matrikkelloven, herunder holde oppmålingsforretninger av god kvalitet. Dette inkluderer oppmåling i følgende sakstyper: deling, arealoverføring, grensejustering, framåling av veigrunn,anleggseiendom, seksjonert uteareal og klarlegging av eksisterende grenser
 • Besvare eiendomsrelaterte forespørsler, herunder veiledning
 • Drift og vedlikehold av kartdata.

Vi tror du har følgende bakgrunn:

 • Relevant høyere utdanning innen fagfeltene eiendom, landmåling og geomatikk
 • Du må ha kompetanse/utdanning som kan føre til autorisasjon/landmålerbrev
 • Kjennskap til matrikkelsystemet
 • Ønskelig med eiendomsrett/tingsrett og plan – og bygningsrett
 • Generelt god IKT kunnskap
 • Førerkort kl. B
 • Beherske norsk på et høyt nivå – både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig og positivt arbeidsmiljø med godt kollegialt samhold
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Lønn etter avtale
 • Flytteutgifter dekkes med 50% etter gjeldende regler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Vi omfattes av statlige virkemiddelordninger for nedskriving av studielån og lavere skatt

Spørsmål om stillingen rettes til:

Etatsleder Næring, utvikling og teknisk: Jan Inge Karlsen, tlf 77 77 88 41/ 404 05 620 eller e-post

Søknadsfrist: Snarest

Søk nå!


Om arbeidsgiver

Kvænangen kommune ligger i Nord-Troms. Kommunen har ca 1200 innbyggere og er kjent for sin fantastiske natur med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Arealet er på over 2000 km², så det er god plass å boltre seg på. Det offentlige servicetilbudet er meget godt utbygd, med bl.a. full barnehagedekning, kort ventetid på sykehjemsplass, kulturskole, velutstyrt skole og ellers gode vilkår i jobb som fritid. Det er gratis tomter i kommunalt boligfelt og gratis barnehageplass fra og med barn nr to. Kommunen ligger innenfor tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark, som vil si nedskrivning av studielån og skattefordeler. Kvænangen er nabokommune til Alta og flytiden Oslo-Alta er kun 2 timer.