Fagsamling med NNL

Fagsamling 2 med Nordnorsk Lederutvikling ble lagt til Reisadalen.

Denne samlingen skulle vi fokusere på personlighetstyper: hvem er du og hvilke styrker og eventuelle svakheter har du?

I forkant av samlingen tok alle en spørreundersøkelse som skulle gi oss en personlighetstype. Vi brukte MAP personlighetstest.

På samlingen fikk vi alle utdelt resultatene fra testen med beskrivelse av hva som kjennetegner de ulike personlighetstypene. Videre diskuterte vi typene, sammenlignet og utforsket temaet i mer detalj.

Veldig spennende å få bli bedre kjent med oss selv, hverandre og ikke minst at vi kan bruke det i arbeidshverdagen i samhandling med kolleger.

Etter en lang og lærerik dag var det godt med jacuzzi på kvelden.