Bedriftsbesøk til Nord-Troms VGS

Første bedriftsbesøk i traineeprogrammet gikk til Nord-Troms VGS avdeling Skjervøy.

Trainee Ingeborg og avdelingsleder Gunn-Bårna Langstrand viste traineene rundt og ga informasjon om hva skolen jobber med. Nord-Troms VGS ble opprettet i 2011 gjennom en sammenslåing av Skjervøy videregående skole og Nordreisa videregående skole. Skolen har stor faglig bredde gjennom sju utdanningsprogram og har ca 280 elever i Nordreisa og 70 elever på Skjervøy. På Skjervøy er det stort fokus på blå næring og skolen jobber tett med lokalt næringsliv for å gi elevene et best mulig utgangspunkt.

Vi lærte av Ingeborg og Gunn-Bårna at 91% av elevene som går ved Nord-Troms VGS fullfører skoleåret. Det er rekordhøyt sammenlignet med landsgjennomsnittet!

Ingeborg tok oss også med til klassen hun er kontaktlærer for, og vi fikk se et prosjekt de jobber med.

Skolen samarbeider også nært med Aurora Salmon Centre på havbrukssiden, og vi fikk på slutten av dagen en omvisning både på land og på sjø der vi lærte mye mer om havbruksnæringen.

Takk for at vi fikk komme på besøk!