Bedriftsbesøk til Halti Næringshage

Daglig leder i Halti Næringshage, Marius Johansen, og Prosjektleder, Trude Indrebø, tok imot traineene med åpne armer og fortalte om næringshagen og ulike prosjekter og aktiviteter de jobber med.

Halti Næringshage er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for økt vekst og samhandling i Nord-Troms. De er en del av SIVA-nettverket og har det såkalte «målbedriftsprogrammet» som sørger for at lokalt næringsliv får tilgang til rådgivningsbistand til en rabattert timepris. I tillegg har næringshagen prosjektledelsen på en rekke ulike prosjekter og de har en del kontorer til leie.

Etter en fin introduksjon til næringshagen fikk vi en omvisning på bygget Halti – der næringshagen har kontorer.

Halti er et samlokaliseringsbygg og smeltedigel i Nordreisa der aktører innen natur, kultur, næring og kompetanse har kontorer.

På slutten av dagen fikk vi også ta en tur til en av målbedriftene til næringshagen: Avfallsservice AS. Avfallsservice er et renovasjonsselskap eid av Nord-Troms kommunene. Hos Avfallsservice fikk vi omvisning på anlegget og mye interessant informasjon om renovasjon og utfordringer og muligheter de står ovenfor.