Bli medlemsbedrift

Gjennom å være med i Trainee Arena Nord Troms får du tilgang til ny og relevant kompetanse gjennom høyt utdannede traineer. Traineeprogrammet skal gjøre det lettere å få tak i de ressursene bedriftene trenger for å sikre videre/økt verdiskaping, samt sørge for at arbeidstakerne blir værende i regionen. Traineeprogrammet er laget for både offentlige virksomheter og privat næringsliv. 

Formålet med traineeprogrammet er å samlet gjøre en innsats for å

1) trekke unge nyutdannede til Nord-Troms

2) sikre tilgang til kompetent arbeidskraft

3) gi traineene tilhørighet til regionen som forhåpentligvis sørger for at de blir værende

Et traineeløp har varighet på 12 måneder, fra september til september, der traineen jobber hos en og samme bedrift.

Ansettelsesforholdet er hos bedriften, men traineeprogrammet bistår med:

Rekruttering

Lage utlysningstekst

Markedsføre og innhente kandidater

Sortering og sende gjennom søknader

Markedsføring av bedriften og Nord-Troms som bo- og arbeidsmarked

Sparringpartner og oppfølging underveis: både traineene og bedriftene vil bli fulgt opp

Hva må bedriften ut med?

Bedriftene må regne med følgende kostnader:

  • Kostnad for å være med i traineeprogrammet (75 000,-)
  • Lønn og andre ytelser for 1 år
  • Bedriften må regne med å bruke ressurser på å forme traineestillingen og gi opplæring og oppfølging til traineen i løpet av året

Bedrifter som er med i traineeprogrammet:

Nord-Troms
videregående skole

Bli medlemsbedrift?

Kontakt oss på trainee@arenanordtroms.no eller på
tlf.: 400 77 645 for mer informasjon og for å bli med i traineeprogrammet.