Nå kan du få muligheten til å jobbe med areal– og samfunnsplanlegging i et attraktivt, interkommunalt fagmiljø for fire kommuner i fantastiske Nord-Troms.

Søk nå!


Nord-Troms Plan og Eiendom er et nyoppstartet interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Nordreisa kommune er arbeidsgiver for oppgavefellesskapet.

Nord-Troms Plan og Eiendom har som oppgave å samle og styrke planarbeidet i regionen, skape attraktive arbeidsplasser og levere tjenester av høy kvalitet.

Samarbeidet skal blant annet jobbe med følgende:

 • Kommunal planstrategi
 • Kommuneplanens samfunns- og arealdel
 • Prosessledelse av tematiske kommunedelplaner innenfor tema som klima, miljø, natur, samfunnssikkerhet og andre relevante fagområder.
 • Digitalisering og kvalitetsheving av geodataforvaltning, kartarbeid og tjenesteutvikling
 • Utviklingsprosjekter og samarbeid med fagmyndigheter som Kartverket, statsforvalteren osv.


Nord-Troms Plan og Eiendom er lokalisert i flotte, nyoppussede og moderne lokaler på Halti-bygget i regionsentret Storslett i Nordreisa kommune. Her er man del av et stort og variert fagmiljø innen ulike fagfelt både i offentlig og privat sektor med høy kompetanse innenfor mange ulike fagområder.

Plansamarbeidet består av til sammen syv personer. Dette er leder og to areal- og samfunnsplanleggere på hovedkontoret på Storslett. I tillegg er det en planlegger i hver kommune som jobber 50 % for Nord-Troms Plan og Eiendom og 50 % for den kommunen de sitter i.

Du vil derfor bli en del av et sterkt fagmiljø innen areal- og samfunnsplanlegging med mye kompetanse på tvers av flere ulike kommuner og fagområder. Dette gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling i jobben, samtidig som du får muligheten til å være tett på beslutningene i spennende utviklingsprosesser i regionen!

Nord-Troms Plan og Eiendom søker deg som:

 • Er samfunnsengasjert og har lyst å utvikle lokalsamfunnene i Nord-Troms
 • Er glad i utfordringer og varierte arbeidsoppgaver på tvers av kommunegrenser og fagområder
 • Liker samarbeide med politikere, fagmyndigheter, innbyggere og næringsliv
 • Er utviklingsorientert og nytenkende
 • Kan sette sammen små og store biter for å finne gode løsninger på samfunnsutviklingen i Nord-Troms

Vi tror du har følgende bakgrunn:

 • Relevant høyere utdanning innenfor fagfeltene arealplanlegging og samfunnsplanlegging.
 • Planfaglig kompetanse og kjennskap til plan- og bygningsloven
 • Kartkompetanse og gode digitale ferdigheter
 • Meget god muntlig og skriftlig formulering- og formidlingsevne
 • Førerkort klasse B

Vi ser etter kandidater som har:

 • Svært gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • God samarbeidsevne med kollegaer og ut mot publikum og politikere
 • Sterkt engasjement for samfunns- og distriktsutvikling
 • Fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
 • Evne til å jobbe selvstendig og som del av et større interkommunalt team

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver med gode muligheter for stor personlig og faglig utvikling!
 • Et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler som en del av et faglig sterkt og tverrfaglig fellesskap med høy kompetanse og godt humør!
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for bruk av hjemmekontor
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning
 • Flyttegodtgjøring etter nærmere avtale

Andre forhold

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

 • Leder av Nord-Troms Plan og Eiendom, Bård Bendik Grøtta Fanghol, på tlf 992 37 663 eller e-post
 • Kommunedirektør i Nordreisa kommune, Jan-Hugo Sørensen, på telefon 775 88 003

Søknadsfrist: Snarest – vi kontakter kandidater fortløpende! Og senest 26. mars

Søk nå!


Om arbeidsgiver

Nord-Troms Plan og Eiendom er et kommunalt oppgavefelleskap bestående av kommunene Lyngen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Samarbeidet har som mål å styrke den kommunale planleggingen og samfunnsutviklingen i Nord-Troms. Dette skal oppnås ved å utnytte de ressursene som finnes i samarbeidskommunene og samle dem. På denne måten vil man være mindre sårbar for turnover, utnytte flere stordriftsfordeler og kunne utnytte synergier for å produsere planer av høyere kvalitet på kortere tid enn hver kommune kan gjøre for seg selv.

Nord-Troms Plan og Eiendom består av 7 ansatte hvorav 3 jobber på samarbeidets kontorer på Halti på Storslett og de resterende 4 sitter på hvert sitt rådhus i samarbeidskommunene. Til sammen består samarbeidet av et faglig sterkt fagmiljø med bred kunnskap innenfor relevante fagområder.