Er du nyutdannet med biologi, kjemi og/eller prosessteknikk i din fagkrets? Har du lyst å kick-starte karrieren i vakre omgivelser? Fagskolen i Nord søker nå en motivert trainee som ønsker å være med å styrke og utvikle utdanningstilbudet vårt! Fagskolen i Nord forestår høyere yrkesfaglig utdanning og søker etter Trainee innen linje for kjemi med fordypning prosess- og matteknikk ved skolested Skjervøy.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge for, og bidra til læring for studenter.
 • Delta i utviklingsoppgaver og prosjekter, internt og sammen regional industri, for styrking av fagskolens tilbud innen mat- og prosessteknikk
 • Delta i prosjektrelaterte oppgaver knyttet til utvikling av fagskolens læremateriell og bidra til kompetanseutvikling innen mat- og prosesstekniske fag.
 • Delta i etablering av nytt studietilbud inne vannkjemi/RAS-teknologi
 • Sammen med kolleger og fagskolens ledelse, tilrettelegge for et godt og effektivt læringsmiljø for våre studenter

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning med minimum av 180 studiepoeng (BSc / MSc), med bakgrunn innen fagområde biologi, kjemi og/eller prosessteknikk.
 • Gode datakunnskaper
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Mestrer å arbeide selvstendig og i team
 • Kunne utvikle egen kompetanse og å dele sitt arbeide og sine erfaringer med sine kollegaer
 • Kunne utvikle kvaliteten på sitt arbeid og koordinere denne aktiviteten med sitt kollegium

 Vi tilbyr:

 • Tilgang på et av Norges råeste traineeprogram, Trainee Arena Nord-Troms – med faglig og sosialt innhold, flotte opplevelser og studietur til Brüssel!
 • Spennende og utfordrende oppgaver i en fagskole som forestår høyere yrkesfaglig utdanning, og som skal gi utdanningstilbud utviklet i tett samarbeid med lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Fleksible arbeidsoppgaver og arbeidstider
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Skjervøy er en del av tiltakssonen som medfører redusert skatt og avskrivning av studielån.


Omfang og varighet:

I første omgang august 2022 – august 2023 med mulighet om forlengelse. 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

Søknadsfrist og andre opplysninger:
Søknadsfrist: 1. mai
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kontaktinfo
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med avdelingsleder ved Fagskolen i Nord,
Jan-Tore Eriksen
Tlf : 77 78 70 63 / 915 48 420

Om oss
Fagskolen i Nord er eid av Troms og Finnmark fylkeskommune og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv innenfor en rekke fagområder med et omfang fra 60 til 120 studiepoeng, akkreditert av NOKUT. Vi er lokalisert med avdelinger i Tromsø, Harstad, Skjervøy, Honningsvåg og Kirkenes.

Info om fagskolen: https://fagskole.tffk.no/.


Avdelingen for prosess- og næringsmiddelfag på Skjervøy tilbyr i dag 2 samlingsbaserte studier som hver gir 120 studiepoeng over 3 studieår innen fordypning prosessteknikk og matteknikk. Hvert kull er på samlinger 6 uker ved avdelingen på Skjervøy i løpet av ett studieår. Utdanningen består av læringsaktiviteter på nett og samlinger med laborasjoner og oppgaver. Fagskolen disponerer moderne utstyr for praktiske øvelser og laborasjoner innen kjemi og matteknikk, og har under oppbygging laborasjonsutstyr knyttet til prosessteknikkutdanningen. Skolen er i ferd med å søke om NOKUT-godkjenning for utdanning inne vannkjemi og RAS-teknologi.