Nord-Troms er en region i Troms og Finnmark fylke som består av seks kommuner: Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa. Regionen har mye for enhver smak: spektakulær natur, et levende kulturliv og varme og inkluderende mennesker. I Nord-Troms blir du sett, godt mottatt, og du har gode muligheter for karriereklatring.

Ski i Lyngsalpene

Nordlys over Skjervøy

Terrengsykling i
Storfjord

På tur i
Reisa Nasjonalpark

Strikkhopp i Kåfjord

Nord-Troms har mange små og middelstore bedrifter med sterke miljø innen havbruk, primærnæringer, handel, transport, maskin– og byggeentreprenører, reiseliv og industri.

Regionen er stedet for den ambisiøse, som vil få til noe. Frivillig arbeid settes høyt, og det er lett å gjøre en forskjell. Det finnes mange ulike frivillige lag og foreninger som skaper kulturelle happenings og en god latter året rundt.

Det er en rekke økonomiske fortrinn ved å bo og arbeide i distriktene, blant annet lavere bo– og leve-
kostnader. I tillegg ligger Nord-Troms i den såkalte tiltakssonen, noe som innebærer økonomiske fordeler som:

  • Nedskriving av gjeld i Lånekassen
  • Lavere skatt på alminnelig inntekt
  • Lavere trinnskatt (3. trinn) og ekstra fradrag
  • Bortfall av forbruksavgift og mva på strøm

Beregn selv hvordan fordelene påvirker deg på Nord-Norge kalkulatoren. Mer informasjon om regionen finner du på Nord-Troms Portalen.

Bedrifter som er med i traineeprogrammet:

Nord-Troms
videregående skole

Hovedvegen 2, storslett