Fagsamling med NNL

Fagsamling 3 med Nordnorsk Lederutvikling ble lagt til Senter for Nordlige folk i Manndalen i Kåfjord kommune.

Samlingen fokuserte på teamarbeid, hvem vi er i et team og konflikthåndtering. Vi så nærmere på hvordan et team burde settes sammen for å fungere bra, hvilke sammensetninger som er uheldige og hva ulike personer i et team motiveres av. Veldig interessant tema og ikke minst aktuelt for alle traineene som er i ulike team.

Vi fikk en god introduksjon til samisk kultur og språk gjennom omvisning på og samtale med ansatte på Senter for Nordlige folk. Daglig Leder Svein Leiros fortalte at Senter for Nordlige folk er et aktivt samisk kulturhus og utfolkssenter med nordområdene og Sápmi som arbeidsområde. Senteret skal utvikle og formidle sjøsamisk språk, kunst, kultur og samfunnsliv og kunnskap om urfolk i nordområdene.

Vi tok også turen innom husfliden i Manndalen som har mange fine lokalproduserte håndverksprodukter.

På kvelden fikk vi utnyttet godt vær og jacuzzi og Sigrun tok seg også en dukkert i den friske sjøen!