Her kan du bli en del av en av Norges viktigste eksportnæringer.

Søk nå!


Lerøy Aurora er nå på jakt etter deg som er en engasjert lagspiller og som motiveres av å gjøre andre gode.

Du er en god relasjonsbygger og har evne og kunnskap til å utvikle og kvalitetssikre HR- og personalfaglig arbeid.

Du vil jobbe tett med vårt HR-team og ha nært samarbeid på tvers av avdelingene i Lerøy Aurora og i Lerøy Seafood group.

Du vil få muligheten til å bidra til utvikling innen fagfeltet HR, og jobbe med engasjerte kollegaer.

Kontorsted er primært i Nord-Troms men stillingen vil innebære et vidt arbeidsfelt i hele Troms og Finnmark.

Du vil blant annet jobbe med:

 • Rådgivning og veiledning innen HR- og personalarbeidet
 • Videreutvikle prosesser innen rekruttering, on- og offboarding
 • Jobbnærværs- og sykefraværsarbeid
 • Utvikling og ajourhold av HR system
 • Administrere kurs, arrangementer og samlinger

Vi tror du har følgende bakgrunn:

 • Utdanning innen et eller flere av fagområdene HR/personal/ledelse/ kontor/administrasjon/ juridisk
 • Sterke IT-ferdigheter og erfaring med bruk av digitale verktøy

Vi ser etter kandidater som er

 • Gode på formidling og fremstilling både skriftlig og muntlig
 • Løsningsorientert og selvgående
 • Effektiv, initiativrik og kommer med forslag til forbedringer
 • Pliktoppfyllende og omstillingsdyktig
 • Åpen, ærlig, ansvarlig og skapende

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling i et sterkt fagmiljø

Spørsmål om stillingen kan rettes til HR-rådgivere:

Søknadsfrist: Snarest – vi kontakter kandidater fortløpende! Og senest 26. mars

Søk nå!


Om arbeidsgiver

Lerøy Aurora AS er et helintegrert selskap som disponerer 26 konsesjoner for produksjon av atlantisk laks og ørret i Troms og Finnmark. Selskapet er selvforsynt med smolt fra RAS-anlegget vårt i Laksefjord, og vi produserer rognkjeks på Rubbestad.

Lerøy Aurora driver eget slakteri, foredling og emballasjeproduksjon på Skjervøy, og er en del av det børsnoterte sjømatkonsernet Lerøy Seafood Group ASA.

Vil du vite mer om Skjervøy? Klikk her!