Bedriftsbesøk til Lerøy Aurora

Traineen Frida tok oss godt i mot på på Visningssenteret da tiden var inne for å besøke arbeidsplassen hennes, Lerøy Aurora. Her startet besøket med en deilig lunsj sammen med avdelingsleder Anna Heidi Sandelin og regionleder Jan-Børre Johansen.

På Visningssenteret fikk vi lære mer om norsk havbruk, og hvordan Lerøy driver sin virksomhet. Visste du at Lerøy er Norges største sjømateksportør og en av verdens største produsenter av atlantisk laks? Gjennom de flotte utstillingene fortalte Anna Heidi om havbruk og den betydningen det har for Skjervøy og Nord-Troms. Vi lærte om utviklingen fra små, uorganiserte anlegg, til den store, viktige næringen det har blitt til i dag.

Turen gikk så videre til prosessanlegget hvor vi ble godt tatt i mot av fabrikksjef Tore Pedersen. Han ga oss først en presentasjon om prosessanlegget, som er en viktig instans for den lokale sysselsettingen med hele 168 årsverk! Han fortale videre om hvordan de jobber for å optimalisere fiskevelferden og å skape godt miljø på en arbeidsplass av en slik størrelse. Jan-Børre var også med, og kunne blant annet fortelle mye om hvordan Lerøy Aurora jobber målrettet med å minimalisere utslipp gjennom hele produksjonen. Visste du at Lerøy sender gamle oppdrettsnøter til gjenvinning, som blant annet brukes i klesproduksjon? Kanskje du har en parkas eller en badeshorts som var oppdrettsnot i sitt tidligere liv!

Etter presentasjonene var det omvisning hvor vi fikk se hele prosessen, fra laksen kommer inn på mottaket, til den er pakket og klar til å sendes ut.

Når så store mengder råvarer håndteres er det viktig å ha stålkontroll på logistikken!

På prosessanlegget produserer de til og med sine egne esker for å minimere utslipp, dette korter ned på utslipp i form av transport og gjør at de har 100 % kontroll på at produksjonen er bærekraftig.