Bedriftsbesøk til Arnøy Laks

Arnøy Laks holder til på Arnøya der vi ble godt tatt imot av controller Kim. Arnøy Laks er det eneste lokalt eide havbruksselskapet nord for Tromsø. De produserer egen fisk og har slakteri der de slakter både egen og andres fisk.

I fjor slaktet Arnøy Laks ca 33 000 tonn hvorav 5 500 tonn var egen produksjon.

Arnøy Laks jobber aktivt med å skape arbeidsplasser og gi noe tilbake til lokalsamfunnet.

Veldig fin bedrift og flott å få se hvordan de tilfører verdiskaping og aktivitet i lokalsamfunnet!